Categories:

CV De Breuzelère Mechelen

2 weeks 3 days ago

Ut is 14.11 oeër, tied vur der 1e Digitale Mecheler optocht op Carnavalsmondig.

De prieswinnaars zunt vanmurge geloot en hent went ut good is och al hunne pries kreage, Dhr. Meijs va Schweberig en Isa Haartmans, proficiat! Loat ut uch sjmake!!!

Da wille ver vur de rest gikkeringe bedanke vur ut mitdoeë!

Hope dat ver volgend joar allenuij wir "gewoon" moage mitlope of langs der kant moage sjtoe kieke!

Mechele ALAAF!

Tags: